...

Shërbimi Ndaj Klientit Vodafone Albania

Jeni duke kërkuar për Shërbimin ndaj klientit të Vodafone albania? Nëse përgjigja juaj është po, atëherë jeni në vendin e duhur. Këtu do të gjeni informacione për numrat e linjës së ndihmës Vodafone Albania dhe disa nga numrat e tyre.

Numri i linjës së ndihmës së Vodafone Albania është 140. Të gjithë klientët e Vodafone mund të telefonojnë në numrin 140 dhe klientët me kontratë mund të telefonojnë në numrin 149. Ata klientë që janë nga jashtë ose nuk kanë rrjet Vodafone mund të telefonojnë në +35569140.

Shërbimi Ndaj Klientit Vodafone Albania

ListContract UsersPrepaid Users
Numër Vodafone149140
Numër fiks069149069140
Jashtë Shqipërisë+35569149+35569140

Kodet e shkurtra SMS / Linja Ndihmëse për Vodafone Albania

Kodi i të gjitha shërbimeve*123#
Cilësimet e InternetitDërgoni “internet” në 136
Transferimi i kredisë147
Vodafone Call me Back144
Sekretare telefonike135
shërbimi i telefonatës së munguar138
linjë informacioni për kontratën145

Për çdo pyetje ose ndihmë online, klientët mund të dërgojnë postë në [email protected].

Planspapa Team

View posts by Planspapa Team
Get the latest telecom info from the Planspapa team. Our experts bring you the best internet, call, SMS, and roaming plans from worldwide providers. Save time and money with our comprehensive and impartial comparisons.
Scroll to top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.